Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Iso Kirja ry
Heikkiläntie 177, 42700 Keuruu
014 751 4411
info@isokirja.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Leea Miettinen, Puh. 040 560 9865, leea.miettinen@isokirja.fi

Tietosuojavastaava
Jimmy Karppinen, Puh. 040 562 7932, jimmy.karppinen@isokirja.fi

Rekisterin nimi
Ison Kirjan verkkokauppa

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Verkkokaupan ja sen palveluiden tarjoaminen asiakkaille.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelin, sähköpostiosoite, tuote- ja tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille, poikkeuksena maksutapahtuman tiedot Checkout Finland Oy:lle, verkkomaksua käytettäessä. Leirinnän sähköpaikka tiedot siirtyvät IK Palveluiden sähköpaikkatietokantaan. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Ik-palvelut somessa

Shopping Cart
Scroll to Top